21000

Artist Impressions

Vanaf dit jaar kunnen hebben wij ons dienstenpakket uitgebreid met het vervaardigen van artist impressions!

Op deze manier weten wij uit onze 3D modellen nog meer te halen. In het ontwerptraject betere visualisatie, om de klant een levensechte beleving te geven en in vervolgtraject middels het BIM-model een beter bouwproces.

Uiteraard staat de koffie klaar voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers om de mogelijkheden te bespreken.

Een artist's impression of artistieke impressie is een afbeelding om een object of situatie af te beelden waarvan geen fotografische afbeelding bestaat. Door de visueel realistische voorstelling kan het publiek een betere indruk krijgen van het onderwerp.

In wetenschap en techniek wordt de term gebruikt om een grafische voorstelling aan te duiden van een constructie die nog niet vervaardigd is of van een verschijnsel dat nog niet waargenomen is of niet visueel waargenomen kan worden. Bij kunstwerken uit de civiele techniek of de bouwkunde spreekt men vaak van een architectural impression.

 

Lees Meer
Sluiten